connect(); $resultat = new Aray(); $resultat->finn_sesong(); $sesong = "{$_GET['sesong']}" ; if( $sesong == "") { $sesong = date("Y"); } ?>