connect(); $resultat = new Aray(); $resultat->finn_sesong(); ?>